Vse, kar moramo vedeti o domenskem sporu

Objavljeno: Avtor: Imej.si

Internet je danes izjemno pomemben medij, ki marsikomu predstavlja pomemben vir dobička ali podporo pri poslovanju, prav tako pa pomaga ustvarjati javno podobo posameznikov in podjetij. Da ne bi prihajalo do zlonamerne uporabe, se na področju domen skrbi za spoštovanje zakonov, predvsem za preprečevanje kršenja intelektualne lastnine.

 

Kaj je domenski spor?

Gre za postopek, ki ga lahko sproži oseba, ki meni, da je upravičena do domene, ki jo je registriral nekdo drug.

 

Kako rešujemo domenske spore?

Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, je vsako leto priča marsikateremu domenskemu sporu. Domenski spor nastane, ko se fizična ali največkrat pravna oseba odloči sprožiti postopek za alternativno reševanje domenskih sporov, imenovan tudi ARDS. Gre za cenejši način reševanja omenjene težave, kot če bi spor reševali po sodni poti. V nekaterih redkih primerih sam postopek ni dovolj in je domenski spor vseeno potrebno reševati s pomočjo sodnih postopkov.

 

Zgodovina domenskih sporov

Zgodovina domenskih sporov sega v leto 2010, ko je bilo prvič možno registrirati tudi .si domene s šumniki. Poročajo o tem, da je bilo že v prvi uri registriranih skoraj 2000 domen, od tega tudi takšnih, ki so bile registrirane z namenom nadaljnje prodaje in torej ne le za lastno rabo. Na takšen način je seveda veliko večjih slovenskih podjetij ostalo brez domene, ki pa so jih bila kljub vsemu pripravljena odkupiti za izjemno visoko vsoto. Da bi se v bodoče izognili takšnim in podobnim težavam, je organizacija ARNES uvedla ARDS – postopek za alternativno reševanje domenskih sporov, ki skupno traja okoli 70 dni.

Predvideni stroški domenskih sporov

Vsak, ki poda pritožbo oziroma sproži postopek za alternativno reševanje domenskih sporov, mora za sam postopek ARNES-u plačati 667,67 €. To velja za primer, ko je predmet obravnave le ena domena in hkrati razsoja le en neodvisen razsodnik.

 

Kaj pa, če smo v domenskem sporu obtoženec?

Če vemo, da imamo prav, se nikakor ne smemo ustrašiti. Še zlasti v primeru, če smo majhno podjetje. Tako kot pritožnik, ima tudi obtoženec možnost, da se postavi zase in da se domenski spor razreži v njegovo korist. Svoj prav lahko izrazi v svojem odgovoru na obtožbe.

Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI